KĀDAS SĒKLAS STĀSTS


Spēcīga filma par šķirņu izzušanu

sēklu lolotājiem un globālajiem procesiem!

https://www.kinogalerija.lv/index.php/jaunumi/476-kadas-seklas-stasts

https://www.seedthemovie.com

Atbildēt